FilmFest

Door het nog steeds aanwezige corona virus is het niet aangewezen om het FilmFest te laten doorgaan, we willen immers niemand in gevaar brengen.
Als alternatief bieden we de mogelijkheid om je film van 2020 te vertonen op ons on-line filmkanaal, dit voor een periode van 6 weken.

We beperken dit in de tijd zodat, mocht het FilmFest in 2021 toch kunnen doorgaan, je film toch nog een zekere vorm van verrassing inhoud bij de openbare vertoning.

De films op ons filmkanaal kunnen enkel bekeken worden door diegenen die zich daarvoor aanmelden. Ze staan dus in een afgeschermde groep.
De films zullen eveneens van een watermerk van nab 2.0 voorzien worden om kopiëren tegen te gaan.

Als je je hierin kan vinden schrijf dan nu je film in: via deze link
Vergeet je film dan niet te bezorgen voor 10 november

Reglement nab 2.0 FilmFest 2020

Art. 1 Deelnemen

nab 2.0 FilmFest staat open voor alle nab 2.0 leden die in orde zijn met hun lidgeld voor 2020.

Art. 2 Aantal films

  • Ieder lid kan één film inschrijven gerealiseerd in 2018 – 2019 of 2020.

Ook in de categorie één-minuut film of de 100 seconden film kan er slechts met één film ingeschreven worden.

  • De één-minuut films en de 100 seconden films moeten in 2020 gerealiseerd zijn.

Art. 3 Voorwaarden

De films voldoen aan volgende voorwaarden:

  1. Alle films zijn toegelaten voor zover ze voldoen aan de goede moraal, niet in strijd zijn met de goede zeden, openbare orde en/of niet partijpolitiek getint.
  2. Zijn uitgesloten films: met commerciële inslag, opdrachtfilms tegen betaling, …
  3. De film mag niet langer zijn dan 25 minuten, logo inbegrepen.
  1. De maker is verantwoordelijk voor alle auteursrechten, zowel beeld als klank bijv.(SABAM).
  1. De film moet voldoen aan de Europese PAL standaard (toegestane framerates 25i, 25p, 50i, 50p)
  2. Toegestane filmformaten : MOV, MPEG, MP4, MPG, M2TS, TS

Art. 4  Inschrijven

De inschrijvingen gebeuren via het formulier op de website vanaf 15 oktober tot 10 november.

De films worden ingeschreven onder voorbehoud van aanvaarding, bij niet aanvaarding wordt de reden gemotiveerd.

Art. 5 Film bezorgen

Films worden enkel elektronisch doorgestuurd naar filmkanaal@nab2.be en dit voor 10 november.

Art. 6 Vertoning

De films worden dit jaar niet openbaar vertoond maar wel van 15 november tot 31 december 2020 of het filmkanaal van nab 2.0 vzw

Art. 7 Niet voorziene zaken

Voor alle zaken niet voorzien in dit reglement, zal het comité wedstrijden een beslissing nemen, deze beslissingen zijn niet aanvechtbaar.

Art. 8 Akkoord reglement

Door zijn inschrijving aanvaardt de deelnemer bovenstaand reglement.

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 27 augustus 2020 en vervangt alle voorgaande.