nab 2.0 FilmFest 2022

Een eerste Festival versie!!!

 We stappen af van de klassieke “wedstrijd” met een jury in de zaal.

We gaan naar één grote gala vertoning van films die iedereen graag eens aan een groot publiek wil getoond hebben.

Zijn er dan geen “winnaars” meer?

Oh jawel, iedereen die zijn/haar film toont is winnaar,
want ze hebben de film uit de kast, van op het schap gehaald en getoond aan anderen.

Ja we zullen misschien de spanning van de bekendmaking van de winnaars missen.

Maar wat is er eigenlijk mis met het gewoon genieten met vrienden en makers van goede films.
Daarna nakaarten over geziene films in een open sfeer bij een pintje of een lekkere kop koffie.

Nieuwe ideeën opdoen, nieuwe technieken bespreken, kortom ervaringen uitwisselen.

We zien dat er steeds minder filmclubs overblijven en op opvolging van de jeugd moeten we ook niet direct rekenen blijkbaar.

We hebben allemaal de “wedstrijd “periode meegemaakt,
en ja het had iets, maar we zijn ondertussen allemaal op de leeftijd gekomen dat “de strijd” niet meer hoeft voor ons,
we houden meer van sfeer en gezelligheid.

Laat ons de jaren dat de “amateur film” nog voor zich heeft genieten onder elkaar,
we zien elkaar al zo weinig, laat het FilmFest onze jaarlijkse ontmoetingsplaats zijn
waar we nog eens onze productie aan elkaar kunnen tonen en er samen van genieten.

 

Inschrijven voor FilmFest 2022 kan hier tot 1 oktober.

Reglement nab 2.0 FilmFest 2022

Art. 1 Deelnemen

nab 2.0 FilmFest staat open voor alle nab 2.0 leden die in orde zijn met hun lidgeld in 2022. Het gaat door – op voorwaarde dat coronamaatregelen de praktische organisatie niet onmogelijk maken – op 29 en 30 oktober 2022 in CC De Mastbloem, Kruisem.

Art. 2 Aantal films

Ieder lid kan inschrijven met een film gerealiseerd in 2019 – 2020 – 2021 of 2022. Die niet aan een voorgaand nab 2.0 FilmFest heeft deelgenomen.

Art. 3 Voorwaarden

De films voldoen aan volgende voorwaarden:
– Alle films zijn toegelaten voor zover ze voldoen aan de goede moraal, niet in strijd zijn met de goede zeden, openbare orde en/of niet partijpolitiek getint.
– Zijn uitgesloten films: met commerciële inslag, opdrachtfilms tegen betaling, …
– De film mag niet langer zijn dan 25 minuten, logo inbegrepen
– De maker is verantwoordelijk voor alle auteursrechten, zowel beeld als klank bijv.(SABAM).
– De film moet voldoen aan de Europese PAL standaard (toegestane framerates 25i, 25p, 50i, 50p)
– Toegestane filmformaten : MOV, MPEG, MP4, MPG, M2TS, TS

Art. 4  Inschrijven

De inschrijvingen gebeuren via het formulier op de website tot 1 oktober.
De films worden ingeschreven onder voorbehoud van aanvaarding, bij niet aanvaarding wordt de reden gemotiveerd.

Art. 5 Film bezorgen

Films worden enkel elektronisch doorgestuurd naar filmfest@nab2.be en dit vóór 8 oktober. Films die niet tijdig in ons bezit zijn, worden uit de timing verwijderd.

Art. 6 Projectie volgorde

De projectievolgorde wordt at random bepaald door de computer en zal vermeld worden op de website. En wordt aan de deelnemers bezorgd.

Art. 7 Verantwoordelijkheid

nab 2.0 vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, lichamelijke of stoffelijke schade opgelopen vóór, tijdens, of na de openbare projectie.

Art. 8 Niet voorziene zaken

Voor alle zaken niet voorzien in dit reglement, zal het comité wedstrijden een beslissing nemen, deze beslissingen zijn niet aanvechtbaar.

Art. 9 Akkoord reglement

Door zijn inschrijving aanvaardt de deelnemer bovenstaand reglement.

Goedgekeurd op de vergadering van het bestuursorgaan van 7 juli 2022 en vervangt alle voorgaande