FilmFest 2021

Het geplande FilmFest kan doorgaan, voor zover de maatregelen het zullen toelaten, we doen in alle geval alle nodige voorbereidingen.
Inschrijven voor FilmFest 2021 kan vanaf 15 augustus en dit tot 1 oktober, de films verwachten we ten laatste op 8 oktober in ons bezit.

We kijken om jullie terug ter plaatse een warme maaltijd aan te bieden, dit in de meest veilige omstandigheden.
Hou zeker de komende nieuwsbrieven in de gaten voor alle verdere informatie.

Noteer alvast dat de projecties zullen doorgaan zaterdag 30  en zondag 31 oktober voor zover dit noodzakelijk zal zijn, op zondag sluiten we af met de bekendmaking van de laureaten.

Reglement nab 2.0 FilmFest 2021

Art. 1 Deelnemen

nab 2.0 FilmFest staat open voor alle nab 2.0 leden die in orde zijn met hun lidgeld in 2021. Het gaat door – op voorwaarde dat coronamaatregelen de praktische organisatie niet onmogelijk maken – van 29 tot 31 oktober 2021 in CC De Mastbloem, Kruisem.

Art. 2 Aantal films

Ieder lid kan één film inschrijven gerealiseerd in 2018 – 2019 – 2020 of 2021. Die niet aan een voorgaand nab 2.0 FilmFest heeft deelgenomen.

Art. 3 Voorwaarden

De films voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Alle films zijn toegelaten voor zover ze voldoen aan de goede moraal, niet in strijd zijn met de goede zeden, openbare orde en/of niet partijpolitiek getint.
 2. Zijn uitgesloten films: met commerciële inslag, opdrachtfilms tegen betaling, …
 3. De film mag niet langer zijn dan 25 minuten, logo inbegrepen.
 4. De maker is verantwoordelijk voor alle auteursrechten, zowel beeld als klank bijv.(SABAM).
 5. De film moet voldoen aan de Europese PAL standaard (toegestane framerates 25i, 25p, 50i, 50p)
 6. Toegestane filmformaten : MOV, MPEG, MP4, MPG, M2TS, TS

Art. 4  Inschrijven

De inschrijvingen gebeuren via het formulier op de website vanaf 15 augustus tot 1 oktober.
De films worden ingeschreven onder voorbehoud van aanvaarding, bij niet aanvaarding wordt de reden gemotiveerd.

Art. 5 Film bezorgen

Films worden enkel elektronisch doorgestuurd naar filmfest@nab2.be en dit vóór 8 oktober. Films die niet tijdig in ons bezit zijn, worden uit de timing verwijderd.

Art. 6 Projectie volgorde

De projectievolgorde wordt at random bepaald door de computer en zal vermeld worden op de website. En wordt aan de deelnemers bezorgd.

Art. 7 Jurering

De jury zal nominaties toekennen in volgende categorieën:

 • Fotografie
 • Klankband
 • Sociaal aspect
 • Montage
 • Verhaallijn

Art. 8 Verantwoordelijkheid

nab 2.0 vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, lichamelijke of stoffelijke schade opgelopen vóór, tijdens, of na de openbare projectie.

Art. 9 Niet voorziene zaken

Voor alle zaken niet voorzien in dit reglement, zal het comité wedstrijden een beslissing nemen, deze beslissingen zijn niet aanvechtbaar.

Art. 10 Akkoord reglement

Door zijn inschrijving aanvaardt de deelnemer bovenstaand reglement.
Goedgekeurd op de vergadering van het bestuursorgaan van 7 juli 2021 en vervangt alle voorgaande.