FilmFest

Het FilmFest 2020 komt stilaan in zicht, in de aanloop daarvan hierbij alvast het festivalreglement:

Reglement nab 2.0 FilmFest 2020

Art. 1 Deelnemen

nab 2.0 FilmFest staat open voor alle nab 2.0 leden die in orde zijn met hun lidgeld voor 2020.

Art. 2 Aantal films

 • Ieder lid kan één film inschrijven gerealiseerd in 2018 – 2019 of 2020.

Ook in de categorie één-minuut film of de 100 seconden film kan er slechts met één film ingeschreven worden.

 • De één-minuut films en de 100 seconden films moeten in 2020 gerealiseerd zijn.

Art. 3 Voorwaarden

De films voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. Alle films zijn toegelaten voor zover ze voldoen aan de goede moraal, niet in strijd zijn met de goede zeden, openbare orde en/of niet partijpolitiek getint.
 2. Zijn uitgesloten films: met commerciële inslag, opdrachtfilms tegen betaling, …
 3. De film mag niet langer zijn dan 25 minuten, logo inbegrepen.
 1. De maker is verantwoordelijk voor alle auteursrechten, zowel beeld als klank bijv.(SABAM).
 1. De film moet voldoen aan de Europese PAL standaard (toegestane framerates 25i, 25p, 50i, 50p)
 2. Toegestane filmformaten : MOV, MPEG, MP4, MPG, M2TS, TS

Er zullen dit jaar geen uitzonderingen meer toegestaan worden, er wordt ook niet meer gerenderd naar een ander frame rate, dit geld ook voor de deelnemers die animatiefilms maken 25 of 50 frames /sec, geen afwijkingen.

Art. 4  Inschrijven

De inschrijvingen gebeuren via het formulier op de website vanaf 15 oktober tot 15 november.

Deelnemers met een één-minuut of een 100 seconden film gebruiken het daarvoor bestemde formulier.

De films worden ingeschreven onder voorbehoud van aanvaarding, bij niet aanvaarding wordt de reden gemotiveerd.

Art. 5 Film bezorgen

Films worden enkel elektronisch doorgestuurd naar filmfest@nab2.be en dit voor 15 november. Films die niet tijdig in ons bezit zijn, worden uit de timing verwijderd.

Art. 6 Projectie volgorde

De projectievolgorde wordt at random bepaald door de computer en zal vermeld worden op de website. En wordt aan de deelnemers bezorgd.

Art. 7 Jurering

De jury zal nominaties toekennen in volgende categorieën:

 • Fotografie
 • Klankband
 • Sociaal aspect
 • Montage
 • Verhaallijn

Art. 8 Verantwoordelijkheid

nab 2.0 vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, lichamelijke of stoffelijke schade opgelopen vóór, tijdens, of na de openbare projectie.

Art. 9 Niet voorziene zaken

Voor alle zaken niet voorzien in dit reglement, zal het comité wedstrijden een beslissing nemen, deze beslissingen zijn niet aanvechtbaar.

Art. 10 Akkoord reglement

Door zijn inschrijving aanvaardt de deelnemer bovenstaand reglement.

Goedgekeurd op de algemene vergadering van 27 augustus 2020 en vervangt alle voorgaande.